講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

揭秘史上最慘的妃子 被做成人彘慘死于廁所

來源:講歷史2017-12-29 17:26:57責編:桂婷人氣:
字號:小號|大號
【內容導讀】廁神,就是民間傳說中的司廁之神,簡單來講就是廁所女神。主要供奉戚姑,戚姑即漢高祖劉邦之愛妃戚夫人。戚夫人是劉邦漢中稱王時得到的。戚夫人,古洋川人。酈道元在《水經…

shén,jiùshìmínjiānchuánshuōzhōngdezhīshén,jiǎndānláijiǎngjiùshìsuǒshén zhǔyàogòngfèng,hàngāoliúbāngzhīàifēirén 

rénshìliúbānghànzhōngchēngwángshídàode rén,yángchuānrén dàoyuánzài shuǐjīngzhù zhōng yángchuānzhě,hànrénzhīsuǒshēngchù  yángchuānjīn西xiāngxiànzhènxiànzhījiāodejīngyángdài qiānde shǐ zǎishìshāndōngdìngtáorén réncéngsuíliúbāngzhēngzhàn5nián,yǒuchénluòyànzhīmào,hěnliúbāngchǒngài rénháiduōcáiduō,huìqín chàng,jīngdǎo shàntiào qiàoxiùshéyāo zhī,liǎngzhīcǎixiùlíngkōngfēixuán,jiāopiānzhuǎn,yùnměi rénháizhǎng,jiēzòufènmíng,qínggǎnbǎo滿mǎn,liúbāngchángyóuzhǔsuíshēngchàng   

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>慘</rb><rt>cǎn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>彘</rb><rt>zhì</rt><rb>慘</rb><rt>cǎn</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>于</rb><rt>yú</rt><rb>廁</rb><rt>cè</rt><rb>所</rb><rt>suǒ</rt>

rénshēngyǒu,língcōnghuì,liúbāngmíngwéi liúbāngchēnghòu,zhìwéihuánghòu,hòusuǒshēngzhīliúyíngwéitài
fēngfēiwéirén,liúwéizhàowáng liúbānglǎojiàotàiliúyíngtàiguònuòruò,xiàng huòshìàideyuányīn,duìliúfēichánghuān,chángshuō: zhèháixiàng! zhèxiēhuàràngrényǒulequánshēwàng shì,zàiliúbāngdeěrbiānchuīfēng,yàoqiúfèileliúyínggǎiwéitài jiǔérjiǔzhī,liúbāngyǒulehuàntàidexiǎng,érréndehuòduānyóuzhǒngxià 

 

hòuzhīliúbāngfèitàihòufēichángchījīng,shìxiàngchéngxiàngzhāngliángqiújiāoduì zhāngliángrànghòuqǐngchū shāngshānhào zhùtài,xiǎnshìtàizàicháozhōngdeshēngwàng  shāngshānhào shìcángyǐnshāngluòshēnshānzhōngdewèizhemíngxuézhě liúbāngcéngduōqǐngmenchūshān,dōuméichénggōng zàiliúbāngdeyànqǐngzhōng, shāngshānhào tàisuícóngdeshēnfènchūxiànzàiliúbāngmiànqián liúbāngqīngchǔtàifēng,fèidiàole réntīngdàozhèxiāohòu,zhīdàoshì,duìzheliúbāngdào: lezhīhòu,mendìngtáochūhòudeshǒu,wéimenzuòzhǔā! liúbāngxiǎngchūwànquánzhī 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>慘</rb><rt>cǎn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>彘</rb><rt>zhì</rt><rb>慘</rb><rt>cǎn</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>于</rb><rt>yú</rt><rb>廁</rb><rt>cè</rt><rb>所</rb><rt>suǒ</rt>

wǎngluòpèi

zhèshí,chénzhàoyáoxiàngliúbāngxiànshàng:ràngzhàowángdàodefēngzhàoguóshēnhuò,tiānhòu,niánjǐn10suìdezhàowángkāizhǎngānzhàoguóshàngrèn,qiánláisònghángderénzǎojiùchénglelèirén liúbāngānwèidào: zhènzhèshìwéihǎoā érzàiwàiyǒudejun1duì,shuínéngdòng!zhīyàohuózhe,shuíyòugǎndòng! niánhòu,hàngāoliúbāngjiàbēng,hòuchuíliántīngzhèng zhǎngquánhòujiànshì,jiùshìlìngrénrénzhuālái,guāngdexiù,穿chuānshàngyònghóngrǎnjiùdeqiú,dàishàngbīnglěngdetiějiā,guānzài yǒngchūnxiàng suǒdǎo guǒrénzhèshíhòudǒngyǐnrěn,hěnnéngjiùzàizhèyàngdeláodòngchéngzhōngbǎoquánxìngmìng shìquèchàngleshǒuyàoleérmìngde:wéiwáng,wéi,zhōngchōngbáo,chángwéi!xiàngsānqiān,dāngshuí使shǐgào?

zhèshǒumíngxiǎnshìràngérliúláigěibàochóu,xǐnglehòu,jiùpàirénliúdàijìnlejīngchéng hòudeér,dāngcháohuángliúyíngxìngdūnhòu,zhīdàohòuyàoshā,jiùpīnmìngbǎo,chīfànshuìjiàodōuzài hòushízhǎodàoxiàshǒudehuì míngqiāngduǒ,ànjiànnánfáng tiān,liúyíngzǎoyàoliè,érliúháishuìzhènghān liúyíngwéizhèhuìérgōngméiyǒuwēixiǎn,jiùle dāngliúyínglièhuíláishí,yòubèihòupàirényòngyào,qiàoliúxuè,zàichuángshàng dāngniánliúcáiguò15suì hòushāleliúhòu,yòuzuòèrxiū,xiàlìngkǎnduànréndeshuāngshǒushuāng,chūdeyǎnjīng,yòngyāndeěrduǒxūnlóng,yòuqiángxiàyào,ránhòurēngzàizhūquān,mìngmíng rénzhì  hòuchùzhìlerénhòu,jiàoliúyíngqiáncānguānde jiézuò  liúyíngxúnwènhuànguānwéi?huànguāngào,shìrén liúyíngtīng,jīngdǎozài,fàngshēng,shuō: tàicánrěn!shìrénzuòdeshì,tàihòu,háipíngshímezhìtiānxià! sāntiānhòu,céngjīngqiānjiāobǎimèi huāderéncǎnshì 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>慘</rb><rt>cǎn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>彘</rb><rt>zhì</rt><rb>慘</rb><rt>cǎn</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>于</rb><rt>yú</rt><rb>廁</rb><rt>cè</rt><rb>所</rb><rt>suǒ</rt>

wǎngluòpèi

rénhòu,háishìjiāxiāngrénshōuliúle bèihòuzànghànzhōngshìyángxiànxiànchéng西3gōngchù,zhǒnggāo  shímíngwéi,hòuláideshìgōngshè,xiànzàideshìzhèn,jun1érmíng 

réncǎndeqíngxíngwéirénsuǒzhīhòu,hòushìzhīrénwéilebiǎoshìduìdetóngqíng,fèngwéi shén míngyuē  ,měiféngshàngyuánjiē,zhōngyuánjiē,yǒuzàijiāzhōngsuǒwàirénde 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

羅漢菩薩之類外來神來中國之前 國人拜什么神?

(指點江山談“儒釋道”第二十期)每逢困厄之時,人們總會在心里默默祈禱:求漫天神佛保佑。漫天神佛,聽起來就氣勢非凡,也直觀...詳情>>

辽宁35选7开奖走势图